عکس روف گاردن تهران

خاک مناسب برای روف گاردن

خاک مناسب برای روف گاردن

 

 

برای ایجاد روف گاردن نیاز به خاک مناسب بوده و انتخاب دقیق خاک یکی از مهم ترین مواردی است که باید به آن توجه کرده

و نحوه آماده سازی آن را با کمک کارشناسان انجام داد.

مزایای روف گاردن

مزایای روف گاردن

 

 

استفاده از روف گاردن باعث پاکسازی هوای اطراف، کاهش آلاینده ها، کاهش جذب حرارت ساختمان، کنترل دما، کاهش مصرف انرژی و بهره برداری